TRANSPORT OG LOGISTIKK

Sola Betongs styrke ligger i våre arbeidskolleger. Vi kjenner ingen som er så flinke til å stå opp tidlig og er så blide når de blir nødt til å komme hjem sent om kvelden som våre folk. Disse imponerende holdningene gjør at vi kan yte en ypperlig service, som igjen er fordelaktig for våre kunder.

Vi løser alle oppdrag, fra små enkeltleveranser til store, komplekse byggeprosjekter.

Vi har stor kapasitet med hensyn på produksjon og levering av betong med en stor bilpark for transport samt store betongpumper og pumpemiksere for både små og store jobber.