MILJØ OG KLIMA

KLIMAPARTNERE ROGALAND

Vi søker alltid å finne energibesparende og klimavennlige løsninger for vår virksomhet og for våre aktiviteter.

Vi er medlem av Klimapartnere Rogaland som er et nettverk av offentlige og private virksomheter som arbeider målbevisst for å bli mer miljø- og klimavennlige,

se www.klimapartnere.no/rogaland for mer informasjon.

DOKUMENTASJON

Vi har godkjenning fra EPD-Norge til å utarbeide produktspesifikke EPDèr som kan benyttes til miljøregnskapet på byggeplassene for hvert enkelt produkt vi leverer, og vi kan ved prosjektering opplyse i forkant om hvilket klimaavtrykk hvert enkelt produkt vil ha. Vi utarbeider årlig miljørapport som omhandler resultatene vi har oppnådd i arbeidet vårt mot å redusere klima- og miljøbelastningene.

MILJØPOLITIKK

Sola Betong ønsker å være en ledende betongbedrift innen miljø.

Vi forplikter oss til å følge de relevante lover og forskrifter ved å arbeide på en slik måte at våre aktiviteter og produkter påfører minst mulig skade på miljøet.

Vi er miljøsertifiserte i henhold til ISO 14001.