Vi er miljøbevisste og har fått dokumentert dette gjennom vårt ISO 14001 godkjente miljøstyringsystem.

Våre aktiviteter skal gjennomføres på en sikker måte slik at menneskers helse ikke påføres skade. Vi er en godkjent IA-bedrift og har blant annet tegnet egen helseforsikring for våre medarbeidere.

Vi bryr oss om miljøet og omgivelsene våre. Derfor er vi også miljøsertifisert i henhold til ISO 14001 og kan tilby våre kunder egne miljørapporter. Det er vi stolte av.

Med et høyt aktivitetsnivå og rundt 20 000 leveranser i året, er vi i Sola Betong opptatt av å sikre våre ansatte og våre medarbeidere, for å unngå skader og ulykker. Vi har fokus på å tenke sikkerhet i alt vi gjør.

KVALITETSSIKRING

Vi arbeider kontinuerlig med å optimalisere eller øke kvaliteten på våre løsninger og produkter. Vi foretar oppfølging og kontroll av produktkvaliteten i alle ledd. Vi er godkjent av Kontrollrådet for produksjon av ferdigbetong etter gjeldende NS-EN 206 Standard.

Alle våre medarbeidere har gjennomgått opplæring og innehar påkrevde kompetansebevis og sertifikater for de arbeidsoppgavene de utfører.